Cookie Policy

Privacy & Cookies

Op deze pagina vind u de privacy policy van Carrier en leest u meer over de cookies die we gebruiken. Carrier respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze bezoekers om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken

Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat Carrier u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, website etc., bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als nieuwsbriefabonnee. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Carrier of voor het uitvoeren van een actie of inschrijving op jouw verzoek en de evaluatie daarvan. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aan ons doorgeven via info@Carrier.nl.

Uw gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Carrier zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt Carrier nooit gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Carrier bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina vertellen we u graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop Carrier omgaat met cookies en leggen we uit hoe u ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Carrier maakt gebruik van cookies.

1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt Carrier niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
• __sqra, __sqrb & __sqrc: Deze cookies worden door Sooqr gebruikt om unique visitors en sessies te onderscheiden en de zoekfunctie daarmee goed te laten werken.

2. Analytics cookies

Carrier werkt met een statistiekentools en gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Carrier gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics.
De gemeten gegevens worden anoniem (zonder uw IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.

• __utma: Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te onderscheiden.
• __utmb & __utmc: Deze cookies worden door Google Analytics gebruikt om sessies te behouden.
• __utmz: Deze cookie van Google Analytics registreert vanuit welke bron bezoekers komen.

Cookies uitzetten

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op! Dat betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien op andere websites, de advertenties zullen alleen minder relevant zijn.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.